CNV wijst sociaal plan Gasunie af

Vakbondsleden van CNV Chemie en Energie hebben opnieuw het sociaal plan afgekeurd dat de Gasunie hun heeft voorgelegd. Zij vinden het onacceptabel dat het bedrijf overtollige werknemers in de WW wil lozen. Volgens de vakbondsleden moet de Gasunie zelf voor de kosten opdraaien. De Gasunie (voor 50 procent eigendom van de staat) wil 200 van de 1600 banen schrappen. Er verdwijnen in totaal 300 banen, maar er komen tegelijkertijd 100 nieuwe functies bij.

De bond vindt het plan principieel onjuist. ,,Een reorganisatie die vooral is bedoeld om het rendement van een onderneming op te krikken, mag niet op de belastingbetaler worden afgewenteld'', stelt bestuurder J. Mulder, ,,zeker niet als de overheid een vinger in de pap heeft.'' (ANP)