Brussel: stimuleren risicokapitaal

De Europese Commissie komt volgend jaar met maatregelen die meer investeringen met risicokapitaal in de Europese Unie stimuleren. Commissaris Pedro Solbes (monetaire zaken) heeft dat gisteren aangekondigd.

De Eurocommissaris wil het onder meer makkelijker maken voor institutionele beleggers om te investeren in middelgrote en kleine bedrijven die niet op de beurs zijn genoteerd. Solbes heeft hiertoe een ontwerp-richtlijn gepresenteerd over toezicht op pensioenfondsen, die moet leiden tot versoepeling van investeringsregels voor deze fondsen in een aantal nationale lidstaten.

De richtlijn zou midden volgend jaar zijn beslag moeten krijgen. Nu gelden in enkele landen nog vaak beperkingen die te maken hebben met wisselkoersrisico's. In Nederland gelden geen wettelijke beperkingen meer voor de beleggingen van pensioenfondsen.

Ook wil de Europese Commissie toe naar een geharmoniseerd octrooisysteem, zodat innovatie bevorderd wordt. Volgens de Europese Commissie moet de informatie met betrekking tot octrooien toegankelijker worden voor het midden- en kleinbedrijf.

Eurocommissaris Solbes wees erop dat risicodragend kapitaal kan bijdragen tot de groei van de werkgelegenheid, vooral in het midden- en kleinbedrijf. Hij zei dat maatregelen die tot nu zijn genomen ,,indrukwekkend maar nog onvoldoende resultaat'' hebben opgeleverd.

De Europese Commissie wil ook dat de EU-lidstaten fiscale maatregelen nemen die het beleggen in kleine bedrijven aanmoedigen. Ook zouden de lidstaten het faillissementsrecht moeten hervormen, zodat ondernemers die door tegenslag over de kop zijn gegaan, het wat gemakkelijker nog eens kunnen proberen.

De Europese Commissie wijst met name naar gunstige ervaringen in Groot-Brittannië, waar regels op het gebied van insolvabiliteit en faillissement zijn versoepeld en waar maatregelen zijn genomen om het aandeelhouderschap van werknemers te bevorderen.

Solbes wees gisteren ook op Ierland, waar fiscale stimuleringsmaatregelen voor middelgrote en kleine bedrijven zijn genomen. (AFP, ANP)