Britse asielwet strandt in Hogerhuis

Het Britse Hogerhuis heeft gisteren op initiatief van de bisschop van Southwark een nieuwe asielwet tegengehouden. De wet moest het mogelijk maken om de geldelijke toelage voor asielzoekers deels te vervangen door een systeem van voedsel- en kledingbonnen.

Jack Straw, de minister van Binnenlandse Zaken, introduceerde het wetsvoorstel eerder dit jaar, omdat het de aanhoudende stroom oneigenlijke asielverzoeken van zogeheten `economische vluchtelingen' zou indammen. De wet kon alleen in een afgezwakte vorm het Lagerhuis passeren, omdat pressiegroepen en een deel van Straws partijgenoten staande hielden dat het systeem ook politieke vluchtelingen ernstig benadeelt.

In het Hogerhuis verenigden Conservatieve en Liberale Lords zich tegen de wet op initiatief van de bisschop van Southwark. Die diende een amendement in om de wet pas door te laten als de regering haar belofte nakomt de gemiddelde wachttermijn voor een asielverzoek in te korten tot een half jaar. Het amendement werd met 161 tegen 116 stemmen aangenomen.

De bisschop, Thomas Butler, die in zijn Londense diocees op de zuidelijke Theemsoever veel met asielzoekers te maken heeft, zei dat de regering niet ,,soft'' moet omgaan met oneigenlijke asielaanvragen, maar evenmin ,,onrechtvaardig mag optreden tegen degenen die recht hebben op bescherming''.

De bisschop is een van de 24 zogeheten Lords Religious, zoals de kerkleiders heten die vanouds op grond van hun functie zitting hebben in het Hogerhuis. Met de vorst of vorstin die het `wereldlijk hoofd' is van de anglicaanse kerk zorgen zij dat kerk en staat in het Verenigd Koninkrijk niet zijn gescheiden.

Volgens Straw torpederen de conservatieve Lords met oneigenlijke, partijpolitieke motieven de pogingen van de regering de vluchtelingencrisis aan te pakken.