Ambulancevervoer `onder de maat'

De ambulancezorg op Ameland en Terschelling is fors onder de maat. De vrijwilligers die de hulp verlenen zijn onvoldoende bekwaam. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg is de situatie op die eilanden ,,onveilig, onverantwoord en onacceptabel''.

Dit concludeert de Inspectie in een verslag over de ambulancezorg op de Waddeneilanden. Over de situatie op de meeste eilanden is de inspectie redelijk tevreden. Over Ameland (230 ritten in 1998) en Terschelling (292 ritten) wordt echter de noodklok geluid.

De inspectie wil dat er onmiddellijk op beide eilanden permanent een ambulanceverpleegkundige komt. De Inspectie wil dat op zeer korte termijn wordt vastgelegd wie waar verantwoordelijk voor is. Gebeurt dat niet, dan grijpt zij `ambtshalve' in, zo dreigt de inspectie. In noodgevallen als het vervoer van hoogzwangeren of hartpatiënten springt op dit moment de huisarts bij. Maar op beide eilanden is de huisarts onvoldoende geschoold voor begeleiding op de ambulance.

Voorts heeft het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) nieuwe beleidsregels vastgesteld voor de verdeling van het budget voor ambulancezorg. De provincie Zeeland, die afgelopen zomer een brandbrief aan minister Borst (Volksgezondheid) stuurde, krijgt hierdoor bijna een miljoen gulden extra. De provincie becijferde zelf een tekort van jaarlijks 3,8 miljoen voor een verantwoorde ambulancezorg.

Het COTG heeft berekend dat er tien miljoen gulden extra nodig is om er in heel Nederland voor te kunnen zorgen dat een ambulance binnen een kwartier aanwezig is na het binnenkomen van een melding. In totaal is er voor de ambulancezorg in Nederland een bedrag van 430 miljoen gulden beschikbaar, dat voornamelijk opgaat aan de kosten van het ambulancepersoneel.