Aantal vacatures bereikt recordhoogte

De vraag naar werknemers is in Nederland nog nooit zo groot geweest. Eind juni stonden bij het bedrijfsleven 182.000 vacatures open, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. De overheid zoekt daarnaast nog eens 15.000 mensen, van wie een derde voor het onderwijs.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich al geruime tijd publiekelijk ongerust over het hoge aantal openstaande vacatures. Uit de CBS-cijfers blijkt dat werkgevers er wel in slagen personeel te vinden, maar dat het aantal nieuwe vacatures sneller groeit dan het aantal vervulde. Zo werden in het tweede kwartaal van dit jaar voor 214.000 arbeidsplaatsen werknemers gevonden. Tegelijkertijd steeg het aantal nieuwe of opengevallen vacatures echter met 250.000.

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven weer dat de arbeidsmarkt sterk in beweging is. ,,Werknemers grijpen op de huidige krappe markt een kans om een baan te zoeken die meer voordelen biedt, bijvoorbeeld hoger loon of dichter bij huis'', zegt CBS-onderzoeker S. van den Elshout. Op die manier vervullen zij bij het ene bedrijf een vacature, maar laten er tegelijkertijd ook één achter.

Het CBS illustreert de krapte op de arbeidsmarkt aan de hand van het aantal openstaande vacatures per duizend banen. Gemiddeld heeft het bedrijfsleven nu 34 vacatures per duizend banen. De sectoren met de grootste problemen om aan voldoende personeel te komen zijn de automatisering (87 vacatures), zakelijke dienstverlening (53 vacatures), bouw (47 vacatures) en horeca (36 vacatures). ,,Hier en daar begint de krapte echt een probleem te worden. In die sectoren staan vacatures vrij lang open'', aldus Van den Elshout.

Het huidige aanbod aan vacatures ligt inmiddels ruim boven het cijfer uit de vorige periode van hoogconjuctuur, begin jaren negentig. Toen werden in maart 1990 134.000 openstaande vacatures geregistreerd. Drie jaar later, midden in de recessie, was dit teruggevallen tot 33.000.