Werkloosheid Kosovo

Tenminste tweederde van de bevolking van Kosovo in de `arbeidzame' leeftijd is officieel werkloos, zo meldde de internationale arbeidsorganisatie ILO gisteren in een rapport. Het resterende derde deel werkt in `een grijze economie en in een wettelijk vacuüm'. Daar komt volgens de rapporteurs bij dat het bruto binnenlands product het afgelopen jaar is gehalveerd. Zij schatten de huidige bevolking van Kosovo op 1,8 à 1,9 miljoen tegen 2,3 miljoen in 1997.