Website

Alle 32 delen van de Encyclopedia Britannica, met 44 miljoen woorden, zijn sinds gisteren gratis te raadplegen via internet. De Britannica-site bevat ook nieuws, artikelen uit tijdschriften zoals Esquire en The Economist, en een verzameling door de redactie aanbevolen websites (een dienst eerder bekend als E-Blast). Zo wordt gepoogd zoveel mogelijk mensen te bereiken. Reclame-inkomsten moeten de website rendabel maken. (www.britannica.com)