Vierdaagse staat akkoord in de weg

Werkgevers en vakbeweging zijn er gisteren na een jaar onderhandelen in de Stichting van de Arbeid (STAR) niet in geslaagd een nieuw centraal akkoord over het toekomstige arbeidsvoorwaardenbeleid te sluiten. Onenigheid over een vierdaagse werkweek was de voornaamste oorzaak.

Het onderhandelingsproces is, volgens FNV-onderhandelaar Henk van der Kolk, geëindigd zonder ,,een nieuw breed akkoord''. De werkgevers weigerden formeel te reageren omdat zij de komende week eerst de achterban willen raadplegen. Maar volgens een functionaris van VNO-NCW ,,hebben wij nu het oude akkoord (Agenda 2002) herbevestigd''.

Vakcentrales FNV, CNV en MHP probeerden het afgelopen jaar met de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland het poldermodel nieuw leven in te blazen wegens de economische veranderingen van de laatste paar jaar. Het grootste obstakel daarbij vormde, volgens Van der Kolk, ,,de absolute blokkade door werkgevers van een vierdaagse werkweek''. Paradoxaal genoeg was het de nieuwe voorzitter van de algemene werkgeversvereniging AWVN binnen VNO-NCW, Bernard Wientjes, die afgelopen voorzomer het idee van een vierdaagse werkweek aanzwengelde, maar dan zonder arbeidsduurverkorting en met de zaterdag weer als formele werkdag. Die laatste eis was echter onbespreekbaar voor de vakbeweging. Andere onderwerpen die het afgelopen jaar binnen de STAR aan de orde kwamen waren onder meer de scholing van werknemers, de arbeidsomstandigheden in bedrijven met het oog op de weer groeiende instroom in de WAO, de krapte op de arbeidsmarkt en het mogelijk ruilen van nieuwe verlofvormen tegen voortgezette loonmatiging.