Oorlogsmisdadiger Papon op de vlucht voor Franse justitie

Maurice Papon, de tot tien jaar veroordeelde oorlogsmisdadiger, is op de vlucht voor de Franse justitie. Hij moest zich vanavond melden om morgen de behandeling van zijn zaak in hoger beroep bij te wonen. Papon schrijft vandaag in een brief aan de krant Sud-Ouest dat hij geen ,,weerstand [heeft] geboden tegen het nazi-geweld om nu bij de justitie om zijn vrijheid te moeten bedelen''.

Vorig jaar werd Papon door het Assisenhof in Bordeaux veroordeeld wegens misdrijven tegen de menselijkheid. De 89-jarige oud-minister werd schuldig bevonden aan medeplichtigheid bij de deportatie tussen '42 en '44 van 1.500 joden uit Bordeaux en omgeving. Hij was destijds een hoge ambtenaar onder het met de nazi's collaborerende Franse Vichy-regime.

Papon bleef vanwege zijn zwakke gezondheid op vrije voeten tijdens zijn proces. Om die reden mocht hij ook als vrij man zijn hoger beroep afwachten. Het hof in Bordeaux stond hem echter dit maal geen uitzondering toe op de regel dat een verdachte zijn strafzaak als gevangene meemaakt. Papon is 10 oktober met onbekende bestemming vertrokken uit zijn huis in de omgeving van Parijs.

,,Ik neem de vrijheid de eeuwigheid tegemoet te gaan en mij te voegen bij mijn levensgezellin, die werd gedood door het requisitoir van het openbaar ministerie in Bordeaux in maart 1998'', schrijft Papon. ,,Ik wil me verwijderen van de stortvloed van haat die ik zo veel jaar heb getrotseerd.''

De suggestie van zelfmoord wordt in de brief gevolgd door een instructie aan zijn advocaten om een beroep te doen op het Europese Hof voor de Mensenrechten in Luxemburg. Papon heeft voor een eventueel gratieverzoek geen vertrouwen in de huidige president Chirac, die in 1995 voor het eerst de schuld van de Franse staat bij de jodenvervolging en -deportatie in Frankrijk erkende.

briefwww.sudouest.com