Conflict in tbs-kliniek over leiding

De ondernemingsraad van de Van Mesdagkliniek in Groningen heeft het vertrouwen in de directie opgezegd. Volgens de OR is in de zwaarst beveiligde tbs-kliniek een onwerkbare situatie ontstaan.

,,De samenwerking tussen de bestuurder en de OR wordt beheerst door wederzijds wantrouwen'', aldus een communiqué van de OR. ,,Er ontstaat een sfeer van angst en achterdocht, collegae voelen zich onder druk gezet, geïntimideerd en gediskwalificeerd.'' De OR heeft alle contact met de directie verbroken en het ministerie van Justitie ingelicht.

Medisch directeur S. Leeuwestein wil niet ingaan op de inhoud van het communiqué. Wel wil hij kwijt dat hij het niet eens is met de actie, te meer daar er over twee weken verkiezingen zijn voor een nieuwe OR. ,,Ik hoop dat we met de nieuwe OR weer een vruchtbare samenwerking hebben.'' Vrijdag voeren OR en directie op het departement apart gesprekken.

In de Van Mesdag-kliniek worden 180 criminelen behandeld die zijn veroordeeld voor het plegen van zware delicten als moord en verkrachting. De tbs-kliniek kampt al langer met problemen. Vorig jaar schreven de vakbonden brandbrieven aan Justitie over de werkdruk en het hoge ziekteverzuim. In april dit jaar stelde de rijksrecherche een strafrechtelijk onderzoek in naar vier therapeuten die werden verdacht van seksuele contacten met patiënten. De vier werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In mei verkrachtte een patiënt tijdens een verlof zijn begeleidster.

Volgens ondernemingsraadvoorzitter M. Ensing is het personeel vooral ontevreden omdat er te weinig overlegd wordt. ,,Er is eerder sprake van een bevelende dan van een coachende stijl van leidinggeven. Als het gaat om roosters wordt bijvoorbeeld gezegd: wij bepalen wanneer jullie werken.'' Dat probleem doet zich volgens Ensing vooral voor met de crisismanagers van buiten, die zijn aangesteld wegens de eerdere problemen en strategische functies bekleden als hoofd P&O en hoofd financiën. Ensing: ,,Die kennen de kliniek niet maar stellen zich op alsof ze het allemaal beter weten. Mensen die hier al lang werken worden aan de kant gezet.''

Het is de eerste keer dat het personeel zelf naar buiten treedt. ,,We hebben heel lang gewacht. Steeds hebben we gezegd: we houden het intern. Maar de druk van onze achterban werd te groot.'' De onvrede richt zich volgens Ensing niet op bepaalde personen in het bestuur van de kliniek. ,,Ik denk dat er stevig gepraat moet worden. Er moet duidelijke sturing komen, met respect voor de organisatie.''