Commissie gaat verleden Pius XII onderzoeken

In een poging een einde te maken aan de controverse over de opstelling van paus Pius XII tegenover de holocaust heeft het Vaticaan ingestemd met de vorming van een joods-katholieke wetenschappelijke commissie. Die moet de documenten uit de Vaticaanse archieven hierover gaan bestuderen. De commissie zal bestaan uit drie joodse en drie katholieke wetenschappers, wier namen op korte termijn zullen worden bekendgemaakt. Ze krijgt in beginsel geen vrije toegang tot de Vaticaanse archieven. Hun basismateriaal vormen elf boeken waarin het Vaticaan eerder de relevant geachte documenten uit de archieven over Pius XII en de oorlog heeft gebundeld. Bij de presentatie van een boek over Pius XII eerder deze maand zei Pierre Blet, een van de jezuïeten-historici die de elf boeken hebben samengesteld, dat Pius in overleg met Poolse en Duitse bisschoppen had besloten niet openlijk stelling te nemen tegen de holocaust om geen harde represailles op te roepen.