Bouw stagneert vanaf 2001

De bouwbranche zal nog een paar jaar fors groeien, maar vanaf 2001 zal de productie gelijkblijven of nog slechts licht toenemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van VROM. Op korte termijn zal daardoor de werkgelegenheid stijgen, van 458.000 bouwvakkers vorig jaar tot 477.000 in het jaar 2000. Daarna krimpt de werkgelegenheid geleidelijk tot 464.000 in 2004. De woningbouw stijgt dankzij de zogeheten Vinex-locaties in 2000 en 2001 met zo'n 2 procent per jaar. Daarna daalt de vraag naar woningen weer.

De utiliteitsbouw groeit dit jaar evenals vorig jaar met 7 procent. Volgend jaar wordt dat 3 procent. Vooral de nieuwbouw van kantoren zit in de lift. Bij de kantorenbouw dreigt zelfs een daling. De grond- weg- en waterbouw floreert de komende jaren dankzij de hogesnelheidslijn, metroprojecten en dergelijke, maar ook dankzij investeringen in telefoonkabels. Na 2001 is ook in deze sectoren een stagnatie voorzien. (ANP)