Basisschool zoekt sponsor van leraar

Basisschool De Akker in Nijmegen heeft zo veel leerlingen in de derde groep (34) dat directeur T. van Asperen het bedrijfsleven gaat vragen om een extra leraar te betalen. Het is de eerste keer dat een basisschool de klassen via sponsoring wil verkleinen. Eerder dit jaar betaalden ouders in Bokhoven een extra leraar.

De overheid geeft basisscholen dit jaar genoeg geld om één leraar aan te stellen per 24 leerlingen in de laagste vier klassen en één leraar per 28 leerlingen in de hoogste vier klassen. Als een school er echter voor kiest om bijvoorbeeld de eerste twee klassen heel klein te maken, blijft er minder geld over voor de overige klassen. Bovendien berekent het ministerie op 1 oktober het aantal leerlingen om het personeelsbudget vast te stellen. Dat geld krijgt de school pas een jaar later. Als ze groeit, heeft ze dus meer leerlingen dan geld. Volgens De Akker is een groep van 34 leerlingen te groot.

Sponsoring is omstreden omdat de inhoud van de lessen niet beïnvloed mag worden door de public relations van bedrijven.

Om dit te voorkomen hebben overheid en schoolbesturen twee jaar geleden `een convenant' afgesloten, dat niet wettelijk van kracht is. Als sponsors in Nijmegen geen tegenprestatie van De Akker vragen, dan is zo'n gift ,,geen probleem'', aldus de woordvoerder van staatssecretaris Adelmund (Onderwijs).

Daarnaast bestaat de vrees dat alleen scholen met kapitaalkrachtige ouders een bedrijf bereid zouden vinden om te sponsoren. In het convenant staat dan ook dat ,,het primaire onderwijsproces'' niet afhankelijk mag zijn van sponsorgeld.