Asielzoekers Gorredijk uitgestuurd

Burgemeester W. Cornelis (PvdA) van Opsterland heeft drie Irakese asielzoekers in Gorredijk op straat gezet die zich volgens de gemeente schuldig hebben gemaakt aan ernstig wangedrag. Volgens Cornelis moest een daad worden gesteld, omdat anders het draagvlak onder de bevolking voor de opvang van ontheemden in gevaar komt. ,,Andere nieuwkomers zouden door de plaatselijke bevolking over één kam kunnen worden geschoren.''

Bij de uitzetting is niet de gebruikelijke juridische gevolgd door de gemeente. Die zou meer tijd in beslag nemen, terwijl het gevaar van escalatie bestond, stelt Cornelis. Hij vond de situatie dusdanig dat er ,,een bestuurlijke daad'' moest worden gesteld.

De drie Irakezen kregen hun woning eerder dit jaar toegewezen. Volgens Cornelis ,,saboteerden'' ze inburgeringscursussen en veroorzaakten ze grote overlast in de buurt. Ook zouden ze zich niet als goed huurder hebben gedragen. ,,De ramen vlogen er geregeld uit.'' Het wangedrag stond niet op zichzelf, ,,maar vormt het triest hoogtepunt van een langere reeks van misdragingen die steeds ernstiger vormen zijn gaan aannemen'', aldus de gemeente.

Dinsdag vluchtte een van de drie na een nachtelijke achtervolging bij een bejaard echtpaar naar binnen. Het paar werd volgens de gemeente ,,ernstige materiële en geestelijke schade'' toegebracht. Cornelis: ,,Voor ons was de maat vol. Ook VluchtelingenWerk kon niets met deze mannen.'' Sancties, onder meer stopzetting van hun maandelijkse uitkering van vierhonderd gulden, die eerder werden opgelegd, hadden geen effect, zegt Cornelis. ,,Ze hadden blijkbaar andere financiële bronnen.'' De asielzoekers zijn met onbekende bestemming vertrokken.