Werkloosheid in Nederland daalt naar 3,1 procent

De geregistreerde werkloosheid is in het derde kwartaal gedaald tot 3,1 procent van de beroepsbevolking, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de periode van juli tot en met september kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 212.000, 4.000 minder dan in het voorgaande trimester. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is de geregistreerde werkloosheid zelfs gedaald met 24.000 mensen.

Omdat de cijfers gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek hebben ze, volgens het CBS, een onnauwkeurigheidsmarge. De werkelijke tendens van de werkloosheid kan daarom het beste over een wat langere periode worden vastgesteld.

Dan blijkt dat het aantal geregistreerde werklozen in het derde kwartaal 59.000 lager lag dan in het derde kwartaal van 1998. Dit kwam het afgelopen jaar overeen met een daling van 5.000 per maand.

De werkloosheid onder mannen is al jarenlang lager dan die onder vrouwen. Van de mannen is 2,5 procent van de beroepsbevolking werkloos, voor vrouwen ligt het werkloosheidspercentage anderhalf maal zo hoog. Omdat veel vrouwen die werk zoeken zich niet bij een arbeidsbureau inschrijven is het beeld wat vertekend, aldus het CBS. In feite is de werkloosheid onder vrouwen tweemaal hoger dan die onder mannen.

De geregistreerde werklozen, over wie het CBS rapporteert, zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van ten minste twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de enquête beroepsbevolking van het CBS, een maandelijkse steekproef onder ruim tienduizend mensen in Nederland.