STE in Philips-zaak naar Hof

Beurstoezichthouder STE staat op het punt om naar het Gerechtshof te stappen om het seponeren van de potentiële voorkenniszaak van Philipsbestuurder Van der Poel door Justitie aan te vechten. De Stichting Toezicht Effectenverkeer blijft bij het standpunt dat Van der Poel in aandelen heeft gehandeld met voorkennis.

Dit stellen bronnen in de financiële wereld. Een woordvoerder van de STE wil nog niets over nieuwe stappen van de STE zeggen. Wel bevestigt hij dat een gesprek met het openbaar ministerie niets heeft opgeleverd. ,,Wij blijven van mening dat het vertrek van een topbestuurder koersgevoelig is en dus dat het hier om voorkennis gaat. Het openbaar ministerie vindt het vertrek van een bestuurder in de regel niet koersgevoelig.''

De STE deed in mei van dit jaar aangifte van een aandelentransactie door Van der Poel die hem een half miljoen gulden opleverde. De bestuurder van Philips oefende zijn opties uit op de dag dat kroonprins Roel Pieper (nabeurs) zijn vertrek bij het elektronicaconcern bekend zou maken. Volgens een door het OM ingeschakelde deskundige zou Piepers vertrek geen invloed op de koers hebben gehad.

Van der Poel had zijn voornemen weliswaar bekendgemaakt aan de zogeheten `compliance officer' die toezicht houdt op de transacties, maar deze was van het vertrek van Pieper zelf niet op de hoogte. Piepers opstappen was enkele dagen eerder besproken tijdens een bestuursvergadering waarbij Van der Poel aanwezig was.

Voor de STE is de zaak Van der Poel van principieel belang. Een uitspraak van de rechter zou ook bij andere voorkenniszaken kunnen worden gebruikt. Sinds kort is een nieuwe wet in werking getreden die de regels aanscherpt rond voorwetenschap: ook zonder koersreactie kan er sprake zijn van verkeerd gebruik van voorwetenschap.

Philips heeft steeds verklaard dat Van der Poel te goeder trouw heeft gehandeld. Volgens de bestuurder zelf had hij juist die dag zijn belang te gelde gemaakt omdat hij eerst de bekendmaking van de samenwerking met het Koreaanse LG had afgewacht.

    • Erik van der Walle