Rotterdamse wijken rood gekleurd op kaart bank

De bank ABN Amro maakt bij de beoordeling van hypotheekaanvragen in Rotterdam mede gebruik van een kaart waarop bepaalde delen van de stad rood gekleurd zijn. In deze gebieden, in het zuiden en noorden van Rotterdam, liggen achterstandswijken. De bank zou daar niet of minder snel hypotheken verstrekken.

Een woordvoerster van ABN Amro erkent het gebruik van deze kaart door de bank: ,,Zij geeft inzage in de markt.'' Maar ze voegt er aan toe dat ,,ook wordt gekeken naar het individuele pand en de klant zelf''.

Volgens de woordvoerster van ABN Amro maken ook de andere banken gebruik van de kaart in Rotterdam. Dit wordt door Postbank, ING en Rabobank ontkend. Volgens algemeen directeur M. Smulders van Rabo Rotterdam is deze bank wel ,,voorzichtig met de financiering in bepaalde wijken en bij bepaalde panden'', maar is er ondanks deze interne `richtlijnen' geen sprake van categorische uitsluiting van hele gebieden.

De kwestie werd dit weekeinde aangekaart door bestuurder D. Schrijer van de Rotterdamse deelgemeente Charlois in een bijdrage aan het Rotterdams Dagblad. Ook volgens Schrijer maken andere banken gebruik van de kaart.

Volgens de woordvoerster van ABN Amro is de toepassing van de kaart als hulpmiddel bij het beoordelen van hypotheekaanvragen alleen in Rotterdam aan de orde. Rotterdam doet niet mee aan de door gemeenten af te geven Nationale Hypotheek Garantie, en ,,dat werkt niet mee'', aldus de woordvoerster van de bank. Een woordvoerder van de gemeente zegt te verwachten dat Rotterdam in de toekomst wel een garantie zal kunnen verstrekken, wanneer een nieuwe rijksregeling voor koopsubsidie in werking treedt. B en W van Rotterdam zullen volgende week een voorstel daartoe voorleggen aan de gemeenteraad.

Directeur E.M.C. Groenendijk van CEM Vastgoed, een bedrijf dat actief is aan `de onderkant' van de Rotterdamse huizenmarkt, noemt het gebruik van de kaart ,,een pure misstand''. De kaart is volgens Groenendijk `intern' bij de banken ontwikkeld. Maar, zegt zij, het is ,,te gemakkelijk om alleen naar de banken te kijken en te zeggen: jullie tasten de rechten van de mens aan''. Groenendijk verwijt de gemeente dat na grote investeringen in stadsvernieuwing de betreffende wijken verder niet worden `begeleid', waarna ze dan snel weer verloederen.