Pronk wil manipulerende milieubureaus op zwarte lijst

Minister Pronk (VROM) wil een zwarte lijst instellen van adviesbureaus die bewust milieugegevens manipuleren om de opdrachtgevers voor hun milieuonderzoek ter wille te zijn.

Pronk zei dit gisteren in reactie op het onderzoek `Wie betaalt, bepaalt' van M. van den Anker van het kernteam zware milieucriminaliteit van de politie Rotterdam-Rijnmond. Van den Anker kwam tot de conclusie dat bedrijven die adviesbureaus opdracht gaven tot milieu-onderzoek vaak een voor hen gunstige uitkomst kunnen `kopen'. Dat gold vooral voor onderzoek naar vervuilde grond.

Gemeenten en provincies nemen dergelijke resultaten vaak zonder nadere vragen over. Pronk nu wil de gemeenten via een zwarte lijst waarschuwen voor adviesbureaus die zich van dit soort praktijken bedienen.

Van den Anker geeft in haar onderzoek niet aan welke adviesbureaus zich aan de gewraakte praktijken bezondigen en hoe vaak dit gebeurt. Dat het een substantieel probleem is bleek gisteren uit een reportage van het Radio 1-Journaal. Een journalist van het programma benaderde incognito zes adviesbureaus voor milieuonderzoek en informeerde of de uitkomst enigszins naar zijn wens konden worden geplooid. Bij twee van hen bleek daarover wel te praten. Het programma noemde overigens evenmin de namen van de betreffende bureaus.

Pronk zal zich nog nader verstaan met het ministerie van Justitie over de stappen die kunnen worden genomen om deze praktijken te beteugelen. Zijn eigen departement is van plan vooral de nieuwe Milieu Inlichtingen en Opsporingsdienst, die vanaf 1 januari actief wordt, in te zetten om er voor te zorgen dat niet de hand wordt gelicht met de geldende milieunormen.

De SP en de PvdA hebben intussen beide vragen gesteld aan Pronk over het onderzoek. Ze willen weten wat de minister aan de geconstateerde misstanden beoogt te gaan doen.