Nieuwe opzet beurspagina's

Met ingang van vandaag hebben de beurspagina's een nieuwe opzet. Om de informatie overzichtelijker te presenteren is de indeling van de rubrieken gewijzigd. Met behulp van grafieken zullen meer trends op de financiële markten zichtbaar worden gemaakt.

Op de eerste beurspagina staan de aandelenkoersen van het Damrak en de internationale beurzen. De tweede pagina vermeldt onder andere opties, beleggingsfondsen en valutakoersen.

De buitenlandse beurzen, met name die in `Euroland', hebben aanmerkelijk meer ruimte gekregen. Alle noteringen luiden in euro, tenzij anders is aangegeven. De omrekentabel in guldens is verdwenen. Met ingang van volgende week zal de editie van maandag een uitgebreide agenda bevatten.

Andere belangrijke veranderingen zijn:

Aandelen binnenland

Zowel door de week als op zaterdag worden de beurskoersen van het Damrak ondergebracht in vijf rubrieken: aandelen AEX-index, aandelen AMX (Midkap)-index, overige aandelen Nederland, aandelen houdstermaatschappijen, preferente aandelen en dergelijke, en aandelen Nieuwe Markt Amsterdam (NMAX).

Nieuw is de invoering van de kolommen `hoogste koers vorige beursdag' en `laagste koers vorige beursdag'. Nieuw is ook de kolom met `totaal rendement'. Dat betreft een twaalfmaands resultaatberekening: uitgekeerde dividenden plus het koersverschil ten opzichte van de koers van twaalf maanden geleden. De berekening wordt uiteraard alleen gemaakt voor fondsen met een koershistorie van twaalf maanden of langer.

De laatste notering (van circa 13.00 uur) en de slotkoers van de vorige beursdag worden vet afgedrukt.

Aandelen buitenland

Voor Europa is een selectie gemaakt van de driehonderd grootste fondsen, die kans maken in de nabije toekomst te worden verhandeld op de pan-Europese beurs. Enkele nieuwe beurzen zijn toegevoegd: Milaan, Madrid, Lissabon, Helsinki, Stockholm, Oslo.

Voor Nederlandse bedrijven met een notering op Wall Street is een aparte kolom opgenomen.

BEURSpagina's 17 en 18