Gehuwden hoeven niet langer samen te wonen

Gehuwden hoeven niet langer samen te wonen. De wet die dit bepaalt, komt te vervallen. Het kabinet zal dit voorstel van minister Korthals (Justitie) vrijdag bespreken in de ministerraad.

In het uit de vorige eeuw stammende artikel 83 titel 6 van 1 Burgerlijk Wetboek staat weliswaar dat gehuwden verplicht zijn tot samenwonen, maar de naleving van deze wet wordt niet gecontroleerd. Ook ontbreekt een sanctie wanneer zou blijken dat getrouwde paren niet blijken samen te wonen.

De bepaling is daarmee `dood hout' en het verwijderen ervan past volgens Korthals in de modernisering van het familierecht. Die modernisering leidde eerder tot het geregistreerd partnerschap waarmee homoseksuelen hun relatie kunnen laten registreren bij de burgerlijke stand.

Het ministerie van Justitie werd in 1997 geadviseerd over het aanpassen van het familierecht aan de veranderende eisen van de samenleving. De commissie `Rechten en plichten echtgenoten' stelde toen voor de verplichting tot samenwoning om te zetten in een vermoeden van samenwoning. Toenmalig staatssecretaris Schmitz (Justitie) stemde daar destijds mee in.

De Reformatorische Politieke Federatie (RPF) is tegen het schrappen van de verplichting voor gehuwden om samen te wonen. Volgens het Kamerlid Rouvoet (RPF) heeft de overheid daarin een rol te vervullen. ,,Daar zijn rechten en plichten aan verbonden. Door het huwelijk, een maatschappelijk weefsel en een instelling van God, open te stellen voor homo's en andere verplichtingen te laten vallen, trek je je als overheid te ver terug. Waarom zou je voor de uitzonderingen die nu gescheiden willen leven de hele wet openbreken?''

De jongerenorganisatie van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) wil evenmin morrelen aan klassieke samenlevingsvormen. Ze menen dat door de hoge huizenprijzen zowel de man als de vrouw van gezinnen wordt gedwongen om te werken in verband met de hoge hypotheeklast. ,,Dit leidt aantoonbaar tot te veel stress en te weinig aandacht voor de kinderen'', schrijven de SGP-jongeren in hun `Politiek programma', dat vandaag wordt aangeboden aan SGP-leider Van der Vlies.

De SGP-jongeren willen dat bij wet wordt vastgelegd ,,dat banken wordt verboden hypotheken te verstrekken op basis van twee inkomens''. Door de renteaftrek te beperken tot hypotheken tot 300.000 gulden, zullen de huizenprijzen vanzelf dalen, zo verwachten zij, en zal het mogelijk zijn om met één inkomen ,,één dak boven het hoofd te hebben''.