Geen hoger beroep BolsWessanen

Het openbaar ministerie heeft het hoger beroep tegen drie verdachte optiehandelaren in de voorkennisaffaire BolsWessanen ingetrokken. Hiermee lijkt Nederlands omvangrijkste voorkenniszaak definitief tot het verleden te horen.

Dat fraudeofficier H. de Graaff afziet van een hoger beroep heeft volgens een woordvoerder te maken met ,,de inhoud van de arresten in hoger beroep tegen andere verdachten in deze zaak''. Eind september sprak het Gerechtshof de spil in de voorkenniszaak, T. van N., vrij omdat het OM niet hard kon maken dat de inmiddels gepensioneerde groepsdirecteur bij het voedingsconcern tips zou hebben doorgespeeld aan de leden van de Kennemer-connectie. Volgens De Graaff zouden de drie optiehandelaren en een golfvriend gebruik hebben gemaakt van Van N.'s voorwetenschap.

Het bericht van Justitie vorige week dat het niet tegen de uitspraak van Van N. in cassatie zou gaan, deed de hoop op seponering bij de optiehandelaren verder oplaaien. Behalve Van N. werd ook de uitbater van het drank- en spijzenhuis Blanje Blue vrijgesproken. De voorkennisaffaire startte in 1997 met elf verdachten. Alle verdachten hebben vanaf het begin ontkend in 1994 en 1995 met voorkennis te hebben gehandeld in opties BolsWessanen.

De nederlaag met de Kennemer-connectie betekent een forse streep door de rekening van fraudeofficier De Graaff. Een veroordeling was een aardige ruggensteun geweest met het oog op Operatie Clickfonds, waar hij ook indirecte bewijslast op de beursfraudeverdachten had kunnen loslaten. Justitie boekte tot nu toe in slechts twee relatief kleine zaken, Weweler en Nedlloyd, succes met die strategie. Eerder stelde hoofdofficier J. Vrakking al dat na een vrijspraak in hoger beroep de vervolging van misbruik van voorkennis ,,heel moeilijk wordt.'' Tegenover de kleine successen van justitie staan zware nederlagen in onder meer de HCS-affaire en nu in de BolsWessanen-zaak.

Het laatste woord over de `Kennemer-constructie' is niet gevallen. De vrijgesproken verdachten beraden zich op schadeclaims. Hun raadslieden hebben de komende drie maanden de tijd om de hoogte van een vordering jegens Justitie te bepalen.

De Haarlemse textielhandelaar A. V. heeft al aangegeven een civiele procedure te starten om zijn schade te verhalen op het OM en advocaat-generaal J. van der Groen. Deze liet hem als getuige op verdenking van meineed afvoeren naar een cel. Die zaak laat Justitie ook verder rusten.