Controle declaraties Rotterdam

Een extern accountantskantoor gaat de declaraties controleren die de Rotterdamse burgemeesters en wethouders tussen 1986 en juli 1999 hebben ingediend. Het onderzoek, dat drie ton gaat kosten, gebeurt in opdracht van de gemeenteraadscommissie van onderzoek van de rekening (COR) die volgend jaar februari verslag wil uitbrengen.

De raad besloot onlangs dat er een onderzoek moest komen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van uitgaven van burgemeester en wethouders gedurende afgelopen tien à twaalf jaar. De commissie van de rekening presenteerde gisteren haar plan van aanpak. Omdat de raadsleden niet voldoende kennis en tijd hebben om een gedetailleerd onderzoek naar declaraties uit te voeren, wordt dat uitbesteed.

In Rotterdam gaan al jaren geruchten over onregelmatige en mogelijk onterechte uitgaven, onder andere voor privé-doeleinden, door burgemeester Peper (nu minister van Binnenlandse Zaken) en wethouders. Er was al eens eerder besloten dat de COR een onderzoek moest instellen, maar dat is nooit van de grond gekomen. Beperkte onderzoeken door de gemeentelijke accountantsdienst leverden evenmin conclusies over onregelmatigheden op.

Onlangs werd de kwestie weer actueel nadat gebleken was dat lagere ambtenaren op het stadhuis jarenlang hadden gesjoemeld met drank en sigaretten voor recepties en te veel overuren hadden gedeclareerd. Drie ambtenaren werden geschorst en later overgeplaatst.