Boeren Limburg weren minister

De stemming in de veehouderij over de mestplannen van minister Brinkhorst (Landbouw) wordt grimmiger. Een gesprek tussen de minister, de pastoor van het Limburgse Ysselsteyn en twaalf boeren, dat vanochtend zou worden gehouden, is afgeblazen omdat veehouders uit de regio met massale acties dreigden. Volgens de plaatselijke politie kon zij de veiligheid van de deelnemers aan het gesprek niet garanderen. Bij de behandeling van het mestplan in de Tweede Kamer, vorige week, protesteerden leden van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) door op de publieke tribune T-shirts te tonen met daarop de tekst `Brinkhorst killer boerengezinnen'. Ook door middel van grote borden langs de snelwegen maakten zij hun onvrede over de mestplannen duidelijk.

De actie van vanochtend was ook georganiseerd door de NVV-voorman Wien van den Brink. Van den Brink heeft zich de laatste weken tot persona non grata gemaakt op het ministerie door te stellen dat de mestplannen van Brinkhorst ,,een etnische zuivering onder boerengezinnen'' zijn.

Brinkhorst zou naar Ysselsteyn gaan om te praten over de gevolgen van zijn mestplan voor een agrarische gemeenschap als Ysselsteyn. Door het plan, dat bepaalt dat boeren hun mest zelf moeten uitrijden of via een contract met een akkerbouwer moeten kwijtraken, zullen zo'n 6.000 boerenbedrijven failliet gaan. Enkele weken terug sprak Brinkhorst al met pastoor Jenniskens, naar aanleiding van een artikel in deze krant.

De regiovoorzitter van de NVV Noord-Limburg, T. Classens, had het initiatief genomen tot de protestactie. ,,We hadden een protest op het dorpsplein gepland met de dertig boerenfamilies in Ysselsteyn die lid zijn van de NVV.'' De politie rekende echter op zo'n vijfhonderd sympathisanten, onderwie ook ,,elementen van buiten Ysselsteyn''.