Afscheiding Timor zonder voorwaarden

Het Volkscongres, het hoogste staatsorgaan van Indonesië, accepteert de onafhankelijkheid van Oost-Timor en verbindt daaraan geen voorwaarden.

Het congres zal de uitslag van het op 30 augustus onder Oost-Timorezen gehouden referendum bekrachtigen en een uit 1978 daterend congresbesluit, dat de inlijving van Oost-Timor formaliseerde, intrekken.

Een commissie van het Volkscongres, bestaande uit vertegenwoordigers van alle 11 fracties, heeft dit besluit gisteren met algemene stemmen genomen en dat vanochtend aan de voltallige zitting meegedeeld. Dat de commissie eenstemmig is, betekent dat het plenum dit besluit nog vandaag zal bekrachtigen. Daarmee is het laatste binnenlands-politieke obstakel voor onafhankelijkheid van Oost-Timor uit de weg geruimd en doet Indonesië afstand van deze voormalige Portugese kolonie die het in 1976 heeft ingelijfd.

Tot vandaag was nog onduidelijk of er aan het besluit voorwaarden zouden worden verbonden. Eerder deze maand kon een andere commissie van het Volkscongres het niet eens worden over de kwestie Oost-Timor. Na enkele hoorzittingen met ambtenaren van Buitenlandse Zaken en pro-Indonesische Oost-Timorezen scheidde deze commissie twee alternatieven af: voorwaardelijke en onvoorwaardelijke bekrachtiging van de uitslag van het referendum. De voorwaarden in het eerste alternatief waren tweeërlei. Voordat het Volkscongres het `integratiebesluit' uit 1978 zou herroepen, moest de (nieuwe) president eerst ,,vervolgstappen ondernemen aangaande de berichten over partijdigheid van de VN-missie in Oost-Timor (UNAMET) die de volksraadpleging heeft uitgevoerd''. Verder zou de regering diplomatieke stappen moeten ondernemen, onder auspiciën van de VN, om Portugal de bewegen tot gelijktijdige intrekking van artikel 293 uit zijn grondwet. Dat artikel dateert uit 1976 en luidt dat Portugal krachtens het volkenrecht verantwoordelijk blijft voor Oost-Timor en opkomt voor het zelfbeschikkingsrecht en de onafhankelijkheid van deze voormalige kolonie. Als het Volkscongres had vastgehouden aan deze voorwaarden, was de bekrachtiging van de Oost-Timorese keuze voor onafhankelijkheid voor onbepaalde tijd uitgesteld. De commissie liet evenwel alle voorwaarden vallen.

Militairen van de internationale vredesmacht INTERFET in Oost-Timor hebben in de stad Liquica zeker 20 lijken gevonden. Het was het grootste aantal lijken dat op een plek werd ontdekt sinds de komst van INTERFET, vorige maand. Liquica, ten westen van de hoofdstad Dili, was een bolwerk van pro-Indonesische milities die een campagne van extreem geweld ontketenden in het gebied na het referendum van 30 augustus. Hoeveel mensen uiteindelijk werden vermoord, is nog verre van duidelijk. Tot dusverre zijn circa 200 lijken geborgen, aldus bronnen bij INTERFET.

    • Dirk Vlasblom