Ziekenhuizen betalen 1,6 mld

Ziekenhuizen, inrichtingen en verpleeghuizen betaalden vorig jaar ruim 1,6 miljard gulden aan rente. Op 1 januari 1988 bedroeg hun schuld bij banken en pensioenfondsen zeker 23 miljard gulden. De rente die ze voor deze leningen betalen is gemiddeld zo'n 0,4 procent hoger dan het landelijke rentepercentage voor langlopende leningen, wat jaarlijks ongeveer honderd miljoen gulden kost. Dit blijkt uit een rapportage van het onderzoeksbureau NZi.