Spaanse rechter krijgt werkverbod

De Hoge Raad in Spanje heeft de Spaanse rechter Javier Gómez de Liaño voor een periode van vijftien jaar verboden zijn ambt uit te oefenen. Het vonnis heeft voor grote opschudding gezorgd in politieke en juridische kring.

De straf, die feitelijk het einde betekent van de rechterlijke loopbaan van Gómez de Liaño, wordt door zijn medestanders gezien als een gevaarlijk precedent dat de rechterlijke onafhankelijkheid bedreigt. Tegenstanders menen evenwel dat de rechter zichzelf schuldig heeft gemaakt aan een dubieuze vorm van politieke eigenrichting.

De kwestie draait om een rechtzaak van drie jaar geleden. Toen veroordeelde Gómez de Liaño de bestuursvoorzitter van Spanjes machtigste mediaconcern Prisa, Jesús de Polanco, tot een borgsom van 27 miljoen gulden en verbood hem het land te verlaten in verband met verondersteld gerommel in de boekhouding van zijn concern. Deze uitspraak, die later door een andere rechter werd vernietigd, werd door velen gezien als een politieke vervolging: Gómez de Liaño onderhoudt nauwe banden met uiterst conservatieve kringen in Spanje, terwijl Polanco bekend staat als een steunpilaar van de Socialistische Partij.

De zaak tegen Polanco werd aangegeven door Jaime Campmany, de uiterst conservatieve hoofdredacteur van het weekblad Época dat de zaak in zijn kolommen onthulde. De informatie zou afkomstig zijn geweest van een van de staatssecretarissen van het huidige kabinet Aznar, zo verklaarde een redacteur van het weekblad tegenover de rechters.

De Hoge Raad oordeelde dat Gómez de Liaño zijn uitspraak tegen Polanco uitsluitend baseerde op zijn eigen overtuigingen, zonder dat hier een rationale of juridische basis voor bestond. De rechter zou daarmee tegen de basisprincipes van de democratische rechtsstaat hebben gehandeld. Medestanders van Gómez de Liaño, die zich vooral ophouden in media die de huidige regering steunen, meenden evenwel dat twee van de drie rechters van de Hoge Raad bekend staan wegens hun linkse sympathieën en derhalve een politiek vonnis hebben geveld. Gómez de Liaño heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.