Nieuw eindexamen verrast veel leraren

Op de 566 scholen waar havo- en vwo-leerlingen nog het eindexamen `oude stijl' maken in mei volgend jaar, zijn problemen ontstaan rond die examens. Veel leraren weten niet dat de examens vragen zullen bevatten die horen in het examenprogramma voor het nieuwe `studiehuis'. Zij moeten tussen nu en mei onderwerpen behandelen waar ze normaliter twee jaar over doen.

Het examen Nederlands voor de havo is bijvoorbeeld fors uitgebreid: de leerlingen moeten een lange tekst samenvatten, zoals voorheen alleen vwo-examinandi deden. Tot nu toe moesten havo-leerlingen naast het opstel voor Nederlands alleen vragen beantwoorden over teksten. Volgens leraar Nederlands, M. Hemmes, aan het Drachtster Lyceum, vergt samenvatten ,,geheel andere vaardigheden dan vragen beantwoorden''. Hij ontdekte de wijziging toen hij een kopietje kreeg van het september-nummer van `Uitleg', het voorlichtingsblad van het ministerie van Onderwijs.

Alle scholen waren hier al anderhalf jaar geleden voor gewaarschuwd in `Uitleg', zegt E. Kremers, verantwoordelijk voor de havo en vwo- examens bij het CITO. Het CITO maakt de centrale eindexamens. Die waarschuwing blijkt uit één zin te bestaan: `Het examen zal bestaan uit (..) een tekst waarbij een samenvattingsopdracht verstrekt wordt.' Vervolgens staat er: `Het centraal examen past binnen het examenprogramma oude stijl', waardoor iedereen dacht dat alles hetzelfde bleef, aldus Hemmes.

Op het Rotterdamse Henegouwen College is de havo-sectie ook in de war, zegt coördinator E. Fokker: ,,Vroeger kregen we oefenmateriaal opgestuurd als er een nieuw examenonderdeel was, dit keer niet.'' Op sommige scholen, zoals het Nijmeegse Kandinksy College, hebben de leraren niet eens de waarschuwing in het september-nummer gezien. ,,Ik heb de leerlingen net wat tekstverklaringsoefeningen mee gegeven voor de herfstvakantie'', zegt een verbaasde leraar Nederlands, V. Hendrikse.

De aanpassing van het laatste examen `oude stijl' komt volgens Kremers, van het CITO, omdat ,,de overheid'' vindt dat de overgang van een oud examenprogramma op een nieuwe volgend schooljaar anders te abrupt is. Hij betreurt het dat leraren de eerste waarschuwing niet hebben gelezen. Voor andere gewijzigde examens, zoals Frans en Engels, heeft het CITO gevraagd om extra voorlichting voor leraren in november.

    • Frederiek Weeda