Misdaad groeit onder meisjes

De criminaliteit is naar verhouding onder meisjes meer toegenomen dan onder jongens. De politie is de afgelopen vier jaar (1994-1998) relatief meer meisjes dan jongens gaan horen. Alleen bij geweldsmisdrijven is de toename bij jongens groter. In de jaren 1994 tot en met 1998 is het aantal minderjarige verdachten in totaal met eenvijfde gestegen. Dit blijkt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek uit de registratie van het aantal gehoorde jongens en meisjes in de jaren 1994 tot en met 1998. (ANP)