Minder stikstof in mest door minder vee en ander voer

De hoeveelheid stikstof in de mest van de Nederlandse veestapel is in 1998 afgenomen tot 586 miljoen kilogram, het niveau in 1980. De daling is vooral te danken aan de inkrimping van de rundveestapel en het gebruik van ander veevoer voor varkens. De fosfaatuitscheiding is voor het eerst sinds jaren echter weer licht gestegen naar 193 miljoen kilogram. De totale hoeveelheid mest nam in 1998 af tot 76 miljoen ton. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de mestuitstoot. De inkrimping van de veestapel om het milieu te ontlasten, zoals beoogd door het ministerie van Landbouw, kan door een lager stikstofgehalte in de mest gunstiger uitpakken dan was aangenomen.