Handtekening voor e-mail ambtenaren

Het e-mailverkeer van de ongeveer honderdduizend ambtenaren in rijksdienst zal binnenkort onleesbaar zijn voor onbevoegden.

Door een elektronische handtekening toe te voegen aan rijks-e-mailtjes moet het voor ambtenaren tevens meteen duidelijk zijn wie de afzender van een bericht is.

Dat staat in het nog vertrouwelijke rapport `Communiceren in vertrouwen' van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat later deze week wordt gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het vooralsnog alleen om de codering van e-mailverkeer tussen ambtenaren gaat. De kosten daarvoor bedragen tussen de drie en tien miljoen gulden. Later zal ook de informatie voor burgers en bedrijven worden gecodeerd.

Berichten worden zo gecodeerd dat onbevoegden alleen nog een letterbrij te zien krijgen als zij een bericht openen. Alleen mensen die over een elektronische sleutel beschikken, kunnen de berichten lezen. Zo hoopt de rijksoverheid belangrijke informatie die binnen de departementen wordt verstuurd, geheim te houden.

De Europese Unie heeft al eerder aangedrongen op een beveiliging van overheidsinformatie die via Internet verstuurd moet worden. Overigens is het in de Verenigde Staten verboden om overheidsberichten gecodeerd te versturen. De Amerikaanse overheid is bang dat de geheime inlichtingendiensten daardoor belemmerd worden bij de opsporing.

Het toevoegen van een elektronische handtekening moet voorkomen dat derden zich voordoen als ambtenaren om zodoende informatie los te krijgen. Het is betrekkelijk eenvoudig om via Internet een andere identiteit aan te nemen, waardoor anderen op het verkeerde been worden gezet.

Helemaal waterdicht is het systeem niet. Handtekeningen kunnen net als wachtwoorden uitlekken en ook gecodeerde berichten kunnen ontcijferd worden. Om dat te voorkomen zal een overkoepelende controlerende instantie aan het ambtelijk apparaat worden toegevoegd. Deze ambtelijke cybercop zal de handtekeningen aan de verzonden berichten toevoegen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer, die binnenkort over de juridische status van elektronische berichten praat, wil e-mail laten vallen onder het briefgeheim dat nu ook voor telefoonverkeer en reguliere post geldt. E-mails worden echter per definitie gekopieerd bij verzending en zijn daarom nu nog niet beschermd. Daarvoor is een wijziging van het Wetboek voor Strafrecht noodzakelijk. Daarmee wordt het voor bijvoorbeeld werkgevers en anderen verboden persoonlijke e-mail te lezen.