Habibie praat met Molukkers uit Nederland

Vooraanstaande vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap in Nederland, onder wie afgevaardigden van de RMS-regering in ballingschap, hebben gisteren in Jakarta overleg gevoerd met president Habibie en de stafchef van de Indonesische strijdkrachten, generaal Wiranto, over de noodsituatie in de Molukken.

Het is voor het eerst sinds het verdwijnen van de Republiek der Vrije Zuid-Molukken, eind 1950, dat er directe contacten zijn gelegd tussen de Molukse gemeenschap in Nederland en Indonesië.

Initiatiefnemer is de Indonesische moslimleider Abdurrahman Wahid, leider van de grootste moslimbeweging ter wereld.

Dankzij de bemiddeling van Wahid, een van de kandidaten bij de presidentsverkiezingen van woensdag, zouden de Nederlandse Molukkers vandaag ook gesprekken voeren met de oppositionele presidentskandidate Megawati Soekarnoputri en met de nieuwe voorzitter van het Indonesische Volkscongres, de moslimintellectueel Amien Rais.

Inzet van de gesprekken is het nog steeds voortdurende geweld tussen christenen en moslims in de Molukken, dat dit jaar mogelijk al aan duizenden mensen het leven heeft gekost.

President Habibie zei gisteren dat hij initiatieven van de Molukse gemeenschap in Nederland zal toejuichen om te proberen de sociale harmonie en religieuze tolerantie in de Molukken te herstellen, en om, op langere termijn, bij te dragen aan de wederopbouw. Ook zal de Indonesische regering zich inspannen om noodhulp vanuit Nederland snel in de Molukken te krijgen.

,,Deze gebeurtenis houdt een grote kans in voor de Molukkers in Nederland om hun broeders en zusters (in de Molukken) te omhelzen en te helpen, zonder daarbij onderscheid te maken tussen moslims en christenen'' , zei Habibie.

HOBBEL GENOMENpagina 3

    • Wim Brummelman