De afspraken-lijst van Tampere

De Europese regeringsleiders werden het tijdens de speciale asiel- en justitietop in het Finse Tampere over de volgende punten eens :

Het wordt gemakkelijker voor burgers uit EU-lidstaten om in een andere lidstaat een rechtszaak aan te spannen. Burgers moeten meer informatie over deze mogelijkheden krijgen.

De uitwijzing van veroordeelde criminelen tussen lidstaten wordt gemakkelijker

Er komt vanaf 2001 een nieuwe organisatie, Eurojust, waarin officieren van justitie en politie-commandanten meer gaan samenwerken. De bevoegdheden van Euro-pol, waarbinnen nu al politiediensten samenwerken, worden uitgebreid. Er komt tevens een Europese politie-academie

Het wiswassen van geld wordt harder bestreden. Daartoe is nieuwe wetgeving nodig en moeten financiële opsporingsdiensten onbeperkt toegang tot financiële gegevens krijgen. Het bankgeheim wordt in die gevallen opgeheven.

Binnen een jaar moet de Europese Commissie voorstellen doen aan de Europese regeringsleiders over één gemeenschappelijke asielstatus en -procedure.

Van landen van herkomst dient geëist te worden dat zij illegale buitenlanders terugnemen. Dit moet een standaard voorwaarde worden in verdragen van de EU met derde landen;

Uiterlijk eind volgend jaar moet er Europese wetgeving komen voor de bestrijding van mensenhandel.

De technische samenwerking bij grenscontroles van de EU-lidstaten dient te worden verbeterd;

De ministers van Justitie moeten een minimum-systeem voor rechtshulp instellen voor grensoverschrijdende rechtszaken binnen de EU;

De EU-ministers van Justitie dienen voor eind volgend jaar een programma van maatregelen vast te stellen dat leidt tot wederzijdse erkenning van gerechtelijke uitspraken door de EU-lidstaten.