Brandweer luchtmacht onderbemand

De luchtmacht heeft een tekort aan gekwalificeerde brandweerlieden. Als gevolg daarvan kunnen grotere toestellen niet op alle Nederlandse militaire vliegvelden landen.

De Algemene Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM) is bang dat door het grote aantal vacatures de vliegveiligheid in gevaar komt. Volgens H. Kleian, algemeen secretaris van de ACOM, zijn er op dit moment 29 vacatures voor specialist-brandweerlieden op het niveau van onderofficier. Hoe groot het aantal vacatures is op het `hulpniveau' tot korporaal (chauffeurs, pompbedienden) kan de ACOM niet zeggen. Secretaris Kleian heeft in het algemeen overleg tussen Defensie en de bonden verzocht om een overzicht van het aantal functies. Kleian: ,,Wat ik nu zwart op wit wil hebben is het precieze aantal functieplaatsen bij de brandweer, manschappen, onderofficieren en officieren. Verder wil ik precies weten in hoeverre die functies zijn gevuld en of het gaat om gekwalificeerde mensen of om personeel in opleiding.''

Volgens Kleian is er sprake van onveilige situaties als gevolg van het personeelstekort. ,,We krijgen signalen binnen dat verschillende vliegbases niet alle typen vliegtuigen kunnen ontvangen. Zo kunnen Chinook-helikopters met passagiers door het gebrek aan brandweerpersoneel niet landen op de vliegbasis Gilze-Rijen. Nu is het in het geval van een noodlanding maar een klein stukje vliegen naar Eindhoven, maar wij vinden dat toestellen op álle bases moeten kunnen landen.''

Volgens een woordvoerder van Defensie zijn er op dit moment ,,20 à 25'' vacatures op een totaal van ,,ongeveer 250'' brandweerlieden. Voor specialisten-brandweerlieden is het aantal vacatures ,,ongeveer 15''. De woordvoerder bevestigt dat grotere toestellen als gevolg van het personeelsgebrek niet op alle vliegbases terechtkunnen, maar hij ontkent dat de vliegveiligheid gevaar loopt. ,,Als de operationele omstandigheden daarom vragen, wordt brandweerpersoneel verplaatst.'' Volgens Defensie zijn thans ,,10 à 12'' brandweerspecialisten in opleiding. Zij kunnen vanaf januari 2000 worden ingezet.