Personalia

De Nederlander prof.dr.ing. B. Schultz is gekozen tot voorzitter van de Internationale Waterorganisatie. Dat gebeurde op een vergadering van de Internationale Commissie over Irrigatie en Drainage (ICID) in Granada, Spanje. Het is voor het eerst in het vijftigjarig bestaan van deze internationale organisatie dat een Nederlander het presidentschap verwerft. Als internationaal erkend expert op het gebied van waterbeheer is Schultz nauw betrokken bij de organisatie van het Tweede Wereld Water Forum, dat volgend jaar in Den Haag plaatsheeft.