Personalia

Op negentigjarige leeftijd is maandag in zijn woonplaats Annen prof.dr. Adriaan Gerard Jongkees overleden, oud-hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de rijksuniversiteit Groningen. Jongkees, die promoveerde op zijn proefschrift `Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen (1425-1477)' was een gezaghebbend historicus van de Bourgondische periode in de Nederlanden.