Personalia

Dr. Hilda Verwey-Jonker krijgt de Aletta Jacobsprijs 2000 van de Rijksuniversiteit Groningen. De inmiddels 91-jarige sociologe zet zich al sinds de jaren twintig in voor de verbetering van de positie van de vrouw. Op 8 maart ontvangt zij de prijs. Het proefschrift van Verwey speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de Noodwet-Drees en de AOW. In 1957 was zij het eerste vrouweljke lid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Ook was de PvdA'er als eerste vrouw lid van de Eerste Kamer. Verder was ze voorzitter van een adviescomissie van het ministerie van Sociale Zaken over de arbeidsmarktpositie van vrouwen en meisjes. De Aletta Jacobsprijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan een vrouw met een academische opleiding die een voortrekkersrol heeft vervuld op het gebied van emancipatie. Twee jaar geleden ging de prijs naar de gynaecologe Gunilla Kleiverda. De prijs is vernoemd naar de eerste vrouwelijke arts in Nederland.

Eerste vrouw

In de rubriek Personalia ( zaterdag 16 oktober, pagina 2) stond dat Hilda Verwey-Jonker als eerste vrouw lid was van de Eerste Kamer. De eerste vrouwelijke senator was Carry Pothuis-Smit.