Paddestoelen

De rechtbank in Den Bosch heeft een handelaar in paddestoelen, een kweker, een bioloog en een chemicus elk tot 240 uur dienstverlening veroordeeld. Hiermee heeft de rechtbank bepaald dat de handel in paddo's strafbaar is (NRC Handelsblad, 7 oktober).

Het moet dan wel gaan om geestverruimende (gedroogde) paddestoelen. Het is en blijft lastige materie. Immers, de handel in verse paddestoelen is niet strafbaar. Paddestoelen als zodanig worden namelijk niet in de Opiumwet genoemd, alleen de werkzame hallucinogene stoffen, te weten de alkaloïden psilocybine en psilocine. De rechtbank volgt de lijn van de Hoge Raad. De Hoge Raad bepaalde dat het bewerken van paddestoelen strafbaar is. De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat het moet gaan om `enigerlei bewerking'. Onder dit criterium verstaat de Raad: het drogen, malen, stampen en verwerken in etenswaren. Geestverruimende (gedroogde) paddestoelen zijn bewerkt en de handel in deze paddestoelen is dus strafbaar.

Het vonnis van de rechtbank heeft nogal wat onrust veroorzaakt onder eigenaren van smartshops. Het einde van de smartshops lijkt nabij. Zo simpel is het echter niet. Voor de strafrechter of een door hem te benoemen deskundige zal het zeer lastig zijn om vast te stellen of in beslag genomen paddestoelen nu 100 procent vers zijn of `enigerlei bewerking' hebben ondergaan. Een handelaar/eigenaar kan in rechte aanvoeren dat hij zijn partij in beslaggenomen paddestoelen zojuist uit de vrije natuur heeft geplukt. Verweren van advocaten, die er op neerkomen dat de paddestoelen in kwestie niet of slechts een beetje bewerkt (gedroogd) zijn, en dus niet onder de Opiumwet vallen, zijn heel goed denkbaar. Want wat is nu eigenlijk de betekenis van het begrip `verwerken'? Waar trekt de rechter de grens? Om deze reden overweegt de advocaat van de eigenaar van Conscious Dreams in Amsterdam in hoger beroep te gaan. Om aan dit soort ongewenste situaties een einde te maken is het zaak dat de wetgever hallucinogene paddestoelen in de Opiumwet opneemt. Dit type paddestoelen hoort thuis in de Opiumwet. Dit schept duidelijkheid en rechtszekerheid. Net zoals een ieder weet dat de handel in XTC (Methyleen-dioxy-methamfetamine), cocaïne en heroïne volgens de Opiumwet verboden is. XTC, cocaïne en heroïne zijn harddrugs.

Hallucinogene paddestoelen zijn in feite ook harddrugs. De eerder genoemde werkzame stoffen, psilocybine en psilocine worden in de Opiumwet al als harddrug aangemerkt.

    • Mr. R.B.G. de Korte