Noord-Zuidlijn

Het verdient aanbeveling in Amsterdam te overwegen in plaats van een Noord-Zuid-metrolijn aan te leggen, lijn 50 van de Isolatorweg in noordoostelijke richting te verlengen (`Kamer steunt Noord-Zuidlijn', NRC Handelsblad, 4 oktober).

Dat bespaart tijd en geld. De binnenstad hoeft er niet voor overhoop gehaald te worden en de bewoners van Amsterdam-Noord krijgen een comfortabele verbinding met Zuid-WTC.

    • Marius Flothuis