Nobelprijzen

In het lijstje met Nobelprijzen gewonnen door Nederlanders (NRC Handelsblad, 13 oktober) ontbraken twee prijzen toegekend aan Nederlandse natuurkundigen. De Nobelprijs natuurkunde 1981 toegekend aan Nico Bloembergen (Harvard University, maar opgeleid aan de Utrechtse universiteit) voor de mede uitvinding van de laser, en de Nobelprijs Economie 1975 toegekend aan Tjalling Koopmans (University of Chicago, maar opgeleid en gepromoveerd in de theoretische natuurkunde aan de Leidse universiteit).

Evenals Koopmans was Jan Tinbergen theoretisch natuurkundige. Geen van beiden heeft officieel een opleiding in de economie genoten. Ook Debije die de Nobelprijs scheikunde ontving was als natuurkundige opgeleid. Aldus zijn 12 van de 17 Nederlanders die een Nobelprijs ontvingen opgeleid als natuurkundige. Kennelijk is natuurkunde een goede opleiding ook voor andere vakken, zoals scheikunde en economie.

Op Simon van der Meer (Delft) na zijn alle Nederlandse Nobelprijswinnaars opgeleid aan de algemene, niet-technische, universiteiten in ons land, waarvoor de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid in zijn ondoorgrondelijke wijsheid recentelijk heeft voorgesteld om de helft van de opleidingen in de wis- en natuurkunde te sluiten.

    • E.P.J.Van den Heuvel