Nederlandse productiviteitsgroei blijft achter

De groei van de arbeidsproductiviteit is in Nederland gering, vergeleken met andere landen. Arbeidsproductiviteit is de waarde die een werknemer toevoegt aan het product dat hij of zij maakt, en kan berekend worden door het bruto binnenlands product te delen door het aantal werkenden. Tussen 1980 en 1997 groeide de arbeidsproductiviteit van Nederlandse werknemers met 18 procent. Op Griekenland na is dat de laagste groei van alle EU-landen. Ook in Japan en de Verenigde Staten was de toename groter.

De cijfers zijn in september gepubliceerd door de International Labour Organization (ILO, een onderdeel van de Verenigde Naties). Ze wijken af van de cijfers die het Nederlandse Centraal Plan Bureau berekent. De ILO heeft de productie gemeten in dollars, om de cijfers internationaal te kunnen vergelijken. Maar ook het CPB constateerde in 1998 dat de Nederlandse productiviteitsgroei achterblijft. Het wijt dit aan de geringe groei in de dienstensector, die te weinig zou profiteren van nieuwe technologie en kampt met inefficiënte organisatiestructuren.

Arlen Poort