`Militaire' strategie ambtenarij

Japan heeft een achterstand in de ontwikkeling van biotechnologie. Er bestaat geen commerciële teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen. Een ideaal terrein dus voor Japanse ambtenaren. Zij kunnen op een ouderwetse wijze dit terrein tot ontwikkeling brengen, met een strategie die is opgezet langs militaire lijnen. Zoals het land in het verleden onder ambtelijke leiding onder meer staal-, scheepsbouw- en electronicaindustrie tot ontwikkeling heeft gebracht.

In juli van dit jaar verscheen zodoende een `Basisstrategie voor de Oprichting van een Biotechnologische Industrie', dat is opgesteld door vijf betrokken ministeries: ,,Ter stimulering van de industrialisering van biotechnologie, die in ons land achter loopt bij het westen, menen wij dat een structurele aanpak nodig is waarbij alle betrokken ministeries een eenheid vormen.''

Het ministerie van Landbouw heeft daarbij de belangrijkste rol. Het doet erg zijn best om de biotechnologie gepromoveerd te krijgen tot een zogeheten Millenium Project. Dit zijn samenwerkingsprojecten van ambtenarij, wetenschap en industrie op vlakken die de regering van strategisch belang acht voor de toekomst van het land en herstel van de slepende economie. Voor het komende jaar heeft de regering zo'n vijf miljard gulden voor deze Milennium Projecten uitgetrokken. Het ministerie van Landbouw wil zijn deel van dit geld.