Kok: het schort aan echt ondernemen

Ondernemers beginnen in Nederland, ondanks een overvloed aan kapitaal, te weinig nieuwe activiteiten. Tegelijkertijd leven Nederland en de rest van de westerse wereld op een ,,soort vulkaan'' van ,,papieren winsten'' die ontstaan doordat onder meer de huizenprijzen ,,niet meer de reële waarde'' van woningen reflecteren.

Dat zegt minister-president W. Kok in een interview in het Twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, een bundel met opstellen onder de noemer Hedendaags kapitalisme. ,,Echt ondernemen, nieuwe dingen starten: daar mankeert het op dit moment aan'', aldus Kok.

Hij constateert dat in Nederland en West-Europa ,,veel meer kapitaal is'' dan voor ondernemen wordt ingezet. Volgens hem is de verleiding van het speculeren ,,erg groot'' geworden doordat zoveel kapitaal beschikbaar is. ,,Het is juist een groot probleem dat dat men op dit moment een beetje neerkijkt op het risico van het ondernemerschap en denkt: ik ken een makkelijker manier om geld te verdienen, zonder sores, zonder last van werknemers.''

De minister-president zegt zich niet gemakkelijk te voelen met de papieren winsten op huizen en aandelen. Als het vertrouwen van het publiek in voortgaande groei wegvalt ,,kan een groot deel van de speculatiewinsten omslaan in verlies, met alle sneeuwbaleffecten die daardoor ontstaan'', zegt Kok.