Kabinet wil grondbeleid stroomlijnen

Het kabinet wil grondspeculanten voortaan de pas afsnijden door zijn eigen grondbeleid doeltreffender te maken. Daartoe is gisteren een interdepartementale onderzoekscommissie ingesteld.

Het kabinet is akkoord gegaan met een voorstel van minister Zalm (Financiën), onder wiens auspiciën interdepartementale beleidsonderzoeken traditiegetrouw worden uitgevoerd. Het werkelijke initiatief was echter afkomstig van de eerst verantwoordelijke voor de ruimtelijke ordening, minister Pronk (VROM).

Op Pronks departement zal een speciaal bureau zich met de kwestie gaan bezighouden. Pronk had eerder dit jaar al aangekondigd dat hij de grondpolitiek weer op de agenda wilde plaatsen, vanouds een zeer gevoelig thema in de Nederlandse politiek. Een eigen nota hierover, die hij in het vooruitzicht had gesteld, komt door dit omvangrijke onderzoek te vervallen.

,,Het gaat ons er in de eerste plaats om het grondbeleid beter te coördineren en efficiënter te maken'', aldus een woordvoerster van het ministerie van Financiën. ,,Als daardoor de grondspeculatie afneemt, is dat mooi meegenomen.''

Nu nog is het geen uitzondering dat het ene ministerie een stuk grond verkoopt aan een particulier dat niet lang daarna weer door een ander departement voor andere doeleinden, en voor een veel hogere prijs, wordt aangekocht. Het kabinet wil dat de communicatie over zulke zaken verbetert.

Pronk zelf heeft er geen geheim van gemaakt dat hij ook graag iets zou ondernemen om de woekerwinsten van grondspeculanten tegen te gaan. Het is echter nog onzeker wat hiertegen is te doen.

Het PvdA-Kamerlid Duivesteijn verwelkomde het initiatief van het kabinet. Het toonde volgens hem aan dat het kabinet op dit terrein in elk geval tot meer flexibiliteit bereid was dan op dat van de aftrek van de hypotheekrente.