Graag zes kamers of meer

De woonkamer van Gertrüd de Wit en René van Dijk ligt bezaaid met duplo en puzzels. Hun dochter Puck (6) gebruikt de zondagmiddag om te spelen en vriendjes te ontvangen. Voor het bezoek van Pucks ouders blijft dan nog meer dan voldoende ruimte over in de nieuwbouwwoning in Amsterdam-Noord.

Met bijna 180 vierkante meter is de woning van het gezin bovengemiddeld groot. Volgens het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer telt een nieuwe middeldure eengezinswoning gemiddeld 97 vierkante meter en een dure 112. Nieuwbouwwoningen in flats en appartementgebouwen zijn iets kleiner, in de middeldure prijsklase 77 en in de dure 94 vierkante meter. Onder middelduur verstaat VROM een huur van 680 tot 910 gulden en een koopprijs tussen 171.000 en 243.000 gulden. Duur is alles wat meer kost.

Gertrüd de Wit (42), werkzaam bij het Cito in Arnhem, en haar man (41) zijn ruim drie jaar geleden naar Amsterdam-Noord verhuisd. Hun oude appartement vlakbij het centrum van Amsterdam was te klein geworden voor het gezin met twee kinderen.

De Nederlandse woningvoorraad bestond in 1998 uit ruim 6,4 miljoen woningen, waarvan zich er 362.900 in Amsterdam bevinden. In 1947 telde Nederland ruim 2,1 miljoen woningen. De helft van het totale aantal woningen bestaat uit koopwoningen (tegenover 28 procent in 1947), 71 procent is een eengezinswoning (net als in 1947).

De woningvoorraad is sinds de jaren vijftig sterk toegenomen. Niet alleen omdat de bevolking gegroeid is, maar ook omdat er steeds minder mensen in een woning wonen. In 1970 was de bezettingsgraad per woning nog 3,51 bewoner, in 1998 is dat aantal gedaald tot 2,43. Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens: in 1980 bestond nog maar 22 procent van het totale aantal huishoudens uit één persoon, in 1994 woont al 31 procent van de bevolking alleen.

Deze demografische ontwikkeling betekent echter niet dat de vraag naar grote woningen afneemt. Integendeel zelfs. Uit het jaarlijkse Woningbehoefteonderzoek van VROM blijkt dat de komende zes jaar 29 procent van de bevolking een woning met zes of meer kamers wil. Uit het onderzoek `Huizenkopers in profiel' van de Technische Universiteit Delft blijkt dat de meerderheid van de woningzoekers een grote, sobere woning (liefst met een woonkamer van meer dan 40 vierkante meter) prefereert boven een kleine luxe woning.

Of de behoefte aan steeds meer woonruimte realistisch is, is de vraag. Momenteel bestaat slechts zes procent van de woningvoorraad uit zeskamerwoningen (of groter) en de meeste nieuwbouwwoningen op Vinexlocaties - de komende jaren worden er nog bijna een half miljoen gebouwd - zijn niet groter dan vijf kamers.

Niet iedereen wil per se groot wonen. Schrijver en docent Henk Weltevreden (49) is heel blij met zijn tweekamerwoning van 36 vierkante meter in een van de voormalige filtergebouwen van het Rotterdamse waterleidingbedrijf. ,,Ik ben hier heel gelukkig omdat het zo overzichtelijk is'', zegt Weltevreden over zijn sober ingerichte woning. ,,Ik heb niet veel spullen. Alleen veel boeken, maar die nemen niet zoveel plaats in beslag.''

    • Marie-José Klaver