Gouda mocht geld lenen

De gemeente Gouda heeft geen valsheid in geschrifte gepleegd bij het verstrekken van een lening van 10 miljoen gulden aan de provincie Zuid-Holland. Ex-commissaris van de koningin Leemhuis deed aangifte tegen Gouda nadat de lening op tafel kwam in de Zuid-Hollandse bankiersaffaire. Het vermoeden rees dat Gouda via de lening had geprobeerd zich te ontrekken aan het toezicht van het rijk. Gouda staat onder financiële curatele. Volgens Gouda ging het echter om een aanbetaling voor de aanleg van een ringweg die de gemeente gewoon in de boeken verwerkte. Justitie bevestigt nu deze lezing.