`Gevangenis in Vught te streng'

Het regime waaraan de zwaarste gevangenen van Nederland in de strafinrichting in Vught worden blootgesteld moet opnieuw worden bekeken. Raadsheer in de Hoge Raad J.P. Balkema, voorzitter van het hoogste adviesorgaan voor het gevangeniswezen, vindt dat Justitie ,,op korte termijn een onderzoek moet instellen waarbij wordt bekeken wat het betekent om gedurende een langere periode onder strikte veiligheidsmaatregelen te worden opgesloten''. Balkema wil dat wordt nagegaan of er niet met een lichter regime kan worden volstaan. Hij pleit voor een limiet van twee jaar aan een verblijf in een zo strenge strafinrichting als de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Sinds 1993 worden de 24 zwaarste gevangenen van Nederland op één plek in Vught gedetineerd om ontsnappingen tegen te gaan. Volgens advocaten en het Europees comité ter voorkoming van foltering betekent opsluiting in Vught een fundamentele schending van mensenrechten.

Ook de hoogleraar penitentair recht en raadsheer in Arnhem, P. Vegter, is van mening dat de beveiliging in Vught te ver is doorgeschoten. ,,Er moeten door de EBI meer menselijke contacten worden toegestaan'', vindt Vegter. Hij vreest dat er in Vught ,,desperado's worden gekweekt''. De Haagse advocaat E. Deen onderhandelt met de Amerikaanse autoriteiten over overplaatsing van een Colombiaan die sinds 1997 wegens drugshandel in Vught zit. Zijn cliënt wil liever naar een Amerikaanse gevangenis.

bajesmaf pagina 33

    • Marcel Haenen