Geraniums

Jos van der Lans en Herman Vuijsje schreven (Z 2 oktober): ,,Toch telt Nederland ruim een miljoen mensen met een uitkering, die genoodzaakt zijn zich `achter de geraniums' te vermaken.'' Ons land barst van de organisaties die smachten naar vrijwilligers voor de meest uiteenlopende werkzaamheden. Zelf ben ik voorzitter van een speeltuinvereniging, waar vrijwilligers gratis lid zijn, hun kinderen dus ook gratis toegang hebben en bovendien nog gratis een vriendje/vriendinnetje mee kunnen nemen. Dat geldt voor alle vrijwilligers, dus vragen wij niet naar een bewijs van (gebrek aan) inkomen. Schaamte voor de situatie hoeft dus ook geen beletsel te zijn. Aan die regeling geven wij — uit welbegrepen eigenbelang — royale bekendheid. Mogelijk heeft u gelijk dat veel uitkeringsgerechtigden `achter de geraniums' zitten. Maar de oorzaak daarvan hoeft beslist niet in de uitkeringssituatie te liggen.