EU streeft naar twaalf nieuwe leden

De Europese regeringsleiders willen dat de Europese Unie met twaalf kandidaat-lidstaten over toetreding gaat praten, in plaats van met zes.

Daarmee nemen de regeringsleiders het uitbreidingsvoorstel, eerder deze week, van de Europese Commissie over. Het officiële besluit hierover wordt pas genomen in december op de top van Helsinki. Maar tijdens een informeel gesprek gisteravond tijdens de tweedaagse top over asielbeleid in het Finse Tampere, stemden de Europese leiders al in met het voorstel van de Europese Commissie om de lopende onderhandelingen met zes kandidaat-lidstaten uit te breiden met de andere zes kandidaten.

Over de mogelijke verlening van de status van kandidaat-lidstaat aan Turkije bereikten de regeringsleiders gisteravond nog geen overeenstemming. De EU onderhandelt momenteel met Polen, Hongarije, Tsjechië, Estland, Slovenië en Cyprus. Met Slowakije, Roemenië, Bulgarije, Letland, Litouwen en Malta zullen nu ook onderhandelingen worden geopend.

Gisteravond was op de top van Tampere nog niet duidelijk of de EU-lidstaten meer zullen gaan samenwerken op asielgebied. Wel reageerden de regeringsleiders enthousiast op een voorstel van voorzitter Prodi van de Europese Commissie om vorderingen bij die samenwerking op een `scorebord' bij te houden.

Premier Kok zei gisteren verder dat de regeringsleiders willen dat institutionele hervormingen de Europese Unie in 2002 gereed maken voor uitbreiding. Dat betekent dat landen die aan alle voorwaarden voldoen, vanaf 2003 lid van de EU kunnen worden.

Dat betekent volgens Kok dat bij een intergouvernementele conferentie over meer zaken moet worden onderhandeld dan de zogenaamde restanten van de Top van Amsterdam. In Amsterdam kon men het in 1997 niet eens worden over een kleinere Europese Commissie, uitbreiding van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid en herverdeling van het stemgewicht van de EU-lidstaten.

Premier Kok hoopt verder dat in de toekomst het EU-verdrag zo wordt aangepast, dat groepen lidstaten op terreinen als fiscaliteit of buitenlands- en veiligheidsbeleid onderling verder kunnen integreren dan de Europese Unie als geheel.

WTO-EU pagina 19