De strengste eischen

`De bank moet groter worden om overeind te kunnen blijven in een wereld die almaar kleiner wordt.'' Dat was de boodschap van Roelof Nelissen van de Amro-bank aan de toenmalige centrale bankier Wim Duisenberg. Zij ontmoetten elkaar in september 1985 tijdens een IMF-vergadering in Seoul. Zou het geen goed idee zijn dat zijn bank de handen ineensloeg met de ABN, zo vroeg Nelissen vervolgens. Zes jaar later, na de noodzakelijke wetswijzigingen om deze combinatie mogelijk te maken, was ABN Amro een feit.

Duisenberg haalde deze herinnering op tijdens de opening van het nieuwe hoofdkantoor afgelopen woensdag. Tegelijkertijd werd de 175ste verjaardag van de grootste bank van Nederland gevierd en dat was voor ABN Amro een mooie aanleiding om de geschiedenis te boekstaven: Wereldwijd Bankieren ABN Amro 1824-1999. Weliswaar zonder de anecdote van Duisenberg, maar wel met de beschrijving van de Nederlandse Handel-Maatschappij (in 1824 door koning Willem I) tot en met de acquisitie van de Braziliaanse Banco Real vorig jaar.

Los van de geschiedschrijving valt het boek op door de schitterende foto's. Aan het begin van deze eeuw – toen de wereld nog heel wat groter was dan nu – maakten banken geen reclame met hun wereldwijde netwerk, maar met de dikte van hun kluisdeur. ,,Onze kluis is volgens de nieuwste constructies gebouwd en voldoet aan de strengste eischen van veiligheid.'' Net zo mooi gedateerd zijn de knipkamertjes waar aandeelhouders in alle privacy de coupons konden afknippen op grond waarvan zij, in hetzelfde bankkantoor, hun dividenden konden ophalen.

Slechts weinig medewerkers bij de bank zelf zullen eigenaar zijn geweest van aandelen. Midden vorige eeuw kon de jongste bediende op 400 gulden per jaar rekenen. Tot het begin van deze eeuw kende het kantoorwerk veel kopieerwerk. Van opwinding en vernieuwingen was nauwelijks sprake.

Die gedachte dringt zich ook op bij het tijdelijk wisselkantoor op een beurs in Leeuwarden in 1959. Vanuit een bouwkeet verleent de Amsterdamsche Bank haar financiële diensten.

Wereldwijd bankieren ABN Amro: 1824-1999. Uitgave ABN Amro. ƒ29,95. ISBN 90-76618-01-1

    • Erik van der Walle