`Asielbeleid in EU beter afstemmen'

De Europese Commissie voert de druk op de lidstaten van de Europese Unie op om meer met elkaar te gaan samenwerken bij de toelating en opvang van asielzoekers, en de bestrijding van illegale immigratie.

Dat bleek gisteren tijdens de speciale tweedaagse EU-top van regeringsleiders die dit weekend in het Finse Tampere wordt gehouden. Gisteravond was nog onduidelijk in hoeverre de EU-lidstaten daadwerkelijk meer zullen gaan samenwerken op justitieel en asielterrein.

Met behulp van een `scorebord' wil Commissievoorzitter Prodi periodiek bekend gaan maken in hoeverre de Europese Unie erin slaagt die samenwerking gestalte te geven. Zo'n scorebord bestaat ook al op het gebied van de interne markt. Daarbij worden periodiek maatregelen van de lidstaten met elkaar vergeleken die de interne markt vervolmaken dan wel schaden.

Hoewel de meeste regeringsleiders gisteren enthousiast op het plan van Prodi reageerden, moesten zij hun eigen conclusies ten aanzien van meer samenwerking nog trekken. Met name de Benelux-landen dringen op die samenwerking aan om de wassende stroom asielzoekers eerlijker te verdelen. Gisteren maakte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bekend dat de immigratie-cijfers voor Frankrijk, Zweden, Noorwegen en Nederland weer stijgen, dit in tegenstelling tot vorig jaar.

Premier Kok toonde zich gisteren optimistisch dat vandaag een Benelux-plan voor het asielbeleid wordt aanvaard, waarvan overigens ook de Finse president Lipponen, voorzitter van de EU-top, het auteursrecht opeist. Daarin wordt de Europese Commissie gevraagd een studie te maken naar de mogelijkheid van een gezamenlijk Europees asielbeleid. Binnen een jaar zou de Commissie op basis van deze studie voorstellen voor zo'n gezamenlijk beleid moeten formuleren.

Kok verwelkomde het voorstel van Prodi voor periodieke rapportage. De Nederlandse premier hoopt dat de Europese Commissie de EU-ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en (in verband met de bestrijding van het witwassen van geld) van Financiën, ertoe kan aanzetten hun eigen, nog vage ideeën over samenwerking praktisch uit te werken.

Premier Kok zei verder ,,niet enthousiast'' te zijn over het plan om een fonds in te stellen voor de opvang van tijdelijke vluchtelingen bij een crisis zoals onlangs in Kosovo. Hij wil in ieder geval niet dat de EU hiervoor extra geld vrijmaakt. Volgens zijn Finse collega Lipponen zal geld in de bestaande begroting moeten worden gevonden.

De Belgische premier Verhofstadt meende dat daardoor voor dit fonds niet meer dan dertig miljoen euro beschikbaar kan komen.

Lipponen kondigde verder een verklaring aan waarin de regeringsleiders de Europese bestrijding van racisme herbevestigen.

    • Ben van der Velden